21 жаштагы Шекер Baby чейин
Brooklyn, New York, Америка Кошмо Штаттары
28 жаштагы Шекер Baby чейин
Houston, Texas, United States
30 жаштагы Шекер Baby чейин
* Бишкек, Нигерия
26 жаштагы Шекер Baby чейин
Шри Ланка
18 жаштагы Шекер Baby чейин
Cardiff, Wales, United Kingdom
28 жаштагы Шекер Baby чейин
* Бишкек, Нигерия
22 жаштагы Шекер Mama чейин
Алжир
25 жаштагы Шекер Mama чейин
Олтринчем, Англия, Бириккен Падышалык
40 жаштагы Шекер Daddy чейин
Блэктаун, Австралия
31 жаштагы Шекер Baby чейин
* Рио-де-Жанейро, Бразилия
мурунку1...

текшерүү