సోల్ సెషన్స్ ప్రారంభించండి | షుగర్ డాడీ, షుగర్ మమ్మా & షుగర్ బేబీ

సోల్ సెషన్స్ ప్రారంభించండి

“సాంప్రదాయ షుగర్డేటింగ్” నియమాలను ద్వేషించేవారికి, కానీ షుగర్లోవ్ ఆత్మ కనెక్షన్ యొక్క తీరని అవసరం ఉంది.

ఇప్పుడు మేము మిమ్మల్ని విడిపించాము “అనారోగ్య లక్షణాలు” ఆ:

  • గతంలో మిమ్మల్ని ట్రాప్ చేస్తుంది
  • మీరు గందరగోళంగా, పారుదలగా, ఖచ్చితంగా తెలియని మరియు బలహీనంగా ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది
  • వర్తమానంలో ఆరోగ్యకరమైన సంబంధాలకు వెళ్ళకుండా మిమ్మల్ని నిరోధిస్తుంది

నిలిపివేయడం ఆపి, మీ సోల్‌మేట్‌ను క్లెయిమ్ చేయండి

మీకు మరియు మీ తేదీకి మధ్య సోల్ కనెక్షన్ సంభావ్యత కోసం మీరు పోరాడుతున్నారా? పాల్గొన్న ప్రతి ఆత్మకు కొన్నిసార్లు అత్యధిక మంచి అయినప్పటికీ, సోల్ సెషన్ ముగియడానికి కారణం కావచ్చు.

షుగర్లోవ్ అనేది ఇతర ఆత్మను ప్రత్యక్షంగా మరియు పూర్తిగా తెరిచిన హృదయంతో ప్రేమించడం. ఇది ఆధ్యాత్మిక భాగస్వామ్యం. ఇది చాలా కష్టం, ఎందుకంటే ఒకరికొకరు పాత్రల్లో చిక్కుకోవడం సులభం అనిపించవచ్చు, మీరు సౌకర్యవంతంగా మరియు ఇరుక్కున్న చోట సమావేశమవుతారు ఎందుకంటే మీ మనస్తత్వాన్ని రీసెట్ చేయడానికి మీరు భయపడతారు.

స్పష్టమైన మనస్తత్వం మరియు కొత్త ఉద్దేశ్యంతో, మీరు ఇప్పుడు ఇకపై సోల్ సెషన్స్‌తో డేటింగ్ ప్రారంభించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు.

పరస్పర ప్రయోజనకరమైన సంబంధం అంటే ఏమిటి?

డ్రామా లేదు. నాటకం ఒక సంబంధంలో చిక్కుకున్నప్పుడు మనందరికీ తెలుసు, అది వారిని నాశనం చేస్తుంది!

నమోదు ఖాతా ఇప్పుడు!